Tấm xốp nhựa (Tấm Format)

c87e289eec86de03067a1cb810ec737a-420x336

Tên SP   Quy cách 
Format 10mm đủ
Format  5mm đủ
Format  5mm thiếu
Format  3mm đủ
Format  2mm đủ VNĐ