Bạt hiflex OJET (Nhập Khẩu)

bat hiflex in kho lon-web
Bạt hiflex OJET (Nhập Khẩu)
Chiều dài :70/80m
Độ dầy: 0.3mm, 0.32mm, 0.36mm
Khổ: 1m đến 3.2m